Tahap 1 (4 Tahun)
 Tajuk Buku
 Pakej Cepat Baca Tahap 1
 Pakej I Can Read Level 1
 Pakej Bacalah jawi Tahap 1
 Pakej Al-Barqy
 silibus
Tahap 2 (5 Tahun)
 Tajuk Buku
 Pakej Cepat Baca Tahap 2
 Pakej I Can Read Level 2
 Pakej Bacalah jawi Tahap 2
 Pakej Al-Barqy
Pakej Cepat Matematik 4-5 tahun
Pakej Awal Sains 4-5 tahun
Tahap 3 (6 Tahun)
 Tajuk Buku
 Pakej Cepat Baca Tahap 3
 Pakej I Can Read Level 3
 Pakej Bacalah jawi Tahap 3
Pakej Cepat Matematik 5-6 tahun
Pakej Awal Sains 5-6 tahun
Pakej Tajwid Al-Barqy
 Pakej Al-Barqy

 

Save

Save

Atas